top of page
BXP Advokater

BXP ADVOKATER
har et stort samarbejde med førende ejendomsadministrator indenfor andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger.

Per Skelbæk

Per Skelbæk

Per Skelbæk, advokat (H)

Direkte 44 22 97 38 (kl. 10-14)

ps@bxpadvokater.dk

Foreningen Danske boligadvokater
Danske boligadvokater

Familieret

I dagligdagen opstår til stadighed nye situationer, den enkelte som person er nødsaget til at forholde sig til og træffe de valg, som passer den enkelte bedst i den konkrete situation.

Advokaten kan bistå med nogle af disse valg ved at skitsere, hvilke virkninger det konkrete valg vil afføde og endvidere kan advokaten medvirke til at de nødvendige skridt/dokumenter for at opnå et givet resultat, bliver taget/etableret.

Vi bistår således med udarbejdelse af dokumenter og vurdering af forhold omkring:

- ægtepagt i forbindelse med ægteskab
- gennemførelse af separation/skilsmisse 
- formuefordeling i forbindelse med separation/skilsmisse 
- spørgsmål om forældremyndighed, samkvem og bidragspligt
- partsrepræsentation ved retssager om disse forhold.

Kontakt os for at høre mere om vores rådgivning - spørg primært efter advokat Per Skelbæk. 

bottom of page