top of page
BXP ADVOKATER

BXP ADVOKATER

med fokus på ejendomsmarkedet

Per Skelbæk

Per Skelbæk

Per Skelbæk, advokat (H)

Direkte 44 22 97 38 (kl. 10-14)

ps@bxpadvokater.dk

Danske familie advokater
Danske boligadvokater

Fast Ejendom

 

Tvangsauktioner:

Bistand i forbindelse med tvangsauktion:

- rådgivning til ejer- og andelsboligforeninger om lovgivning og regler 
- rådgivning til andre kreditorer med pant eller dom
- udarbejdelse af salgsopstilling
- møde i fogedretten / fremvisning 
- afregning af parterne efter tvangsauktion

Andelsboliger:

Bistand i forbindelse med køb af andelsbolig vil bl.a. bestå af gennemgang og rådgivning om:

- købsaftale/overdragelsesaftale 
- vurderingsrapport 
- andelsboligforeningens vedtægter
- andelsboligforeningens seneste regnskab 
- andelsboligforeningens lån
- referat af seneste generalforsamling i andelsboligforeningen
- vurdering af risiko for stigning i boligafgift
- luft i forhold til andelskronens værdi 
- individuelle lånemuligheder 
- udskrift af andelsboligbogen 
- korrespondance med bank, andelsboligforening og administrator 
- frigivelse af deponeret købesum, når betingelser herfor er opfyldt 
- individuelle forhold for køber - samejeoverenskomst, testamente 


Ejerlejlighed/helårsbolig/sommerhus:

Bistand i forbindelse med køb af denne art vil bl.a. omfatte gennemgang og vurdering af :

- købsaftale
- salgsopstilling
- tingbogsattest
- servitutter
- BBR-udskrift
- ejendomsvurderingsmeddelelse
- forureningsforhold
- forsikringsforhold
- tilstandsrapport
- ejerskifteforsikringstilbud
- kurssikring
- ejerforeninger/grundejerforeningers vedtægter, regnskaber m.m.
- det kommunale ejendomsoplysningsskema
- administrators oplysningsskema
- øvrige konkrete dokumenter, som knytter sig til ejerboligen
- finansiering
- handlens gennemførelse 
- tinglysning
- refusionsopgørelse

Særligt om forældrekøb:

Ved forældrekøb rådgiver vi endvidere om udlejning, lejekontraktens udformning og andre forhold, som kræver særlig opmærksom i disse situationer.

Kontakt os for at høre mere om vores rådgivning. 

bottom of page