top of page
BXP Advokater

BXP ADVOKATER
har et stort samarbejde med førende ejendomsadministrator indenfor andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger.

Per Skelbæk

Per Skelbæk

Per Skelbæk, advokat (H)

Direkte 44 22 97 38 (kl. 10-14)

ps@bxpadvokater.dk

Danske boligadvokater
Danske boligadvokater

Arv, testamente og dødsboer

Mange personer ønsker at påvirke, hvorledes de aktiver, de råder over i levende live, skal fordeles efter deres død.

Advokaten kan bistå med rådgivning af disse valg ved at skitsere, hvilke virkninger det konkrete valg vil afføde, og endvidere kan advokaten medvirke til at de nødvendige skridt tages for at opnå et givet resultat.

Vi bistår således med udarbejdelse af dokumenter og vurdering af forhold omkring:

ARV og TESTAMENTE:

- mulige testamenter
- arveafgiftsspørgsmål
- oprettelse og indhold af testamente 
- evt. familieoverdragelse i levende live (arveafgiftsbesparelse)

DØDSBOER:

- bistand ved dødsboer
- berigtigelse af dødsboskifte
- kontakt til Skifteretten, kreditorer og arvinger 
- repræsentere boet ved salg o.l.
- udarbejde boregnskab og afregne arve-/dødsboafgift


Kontakt os for at høre mere om vores rådgivning.

bottom of page